Paliatīvās aprūpes speciālists

Pieteikties

Apraksts

Kas ir paliatīvā aprūpe?

To pacientu aprūpe, kuri sirgst ar smagām, bieži dzīvībai bīstamām hroniskām vai akūtām slimībām vai kuru izārstēšana vairs nav iespējama.

Kas ir prioritārs paliatīvajā aprūpē?

Sāpju un citu simptomu, kā arī sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole ar nolūku uzlabot vai saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti.

Kurš ārsts pieņem lēmumu par nepieciešamu paliatīvo aprūpi?

Lēmumu par nepieciešamās paliatīvās aprūpes saņemšanas veidu, piemēram, ambulatori, mājās vai stacionārā pieņem ģimenes ārsts, ārsts specialists, paliatīvās aprūpes specialists, individuāli izvērtējot katra pacienta gadījumu.

Kā palīdz paliatīvās aprūpes specialists?

  • Sniedz profesionālu, specializētu, neatliekamu un ilgtermiņa medicīnisko palīdzību paliatīvās aprūpes pacientiem.
  • Konsultācijas laikā noskaidro pacienta sūdzības, precizē, vai ir nepieciešama stacionēšana.
  • Ja stacionēšana nav nepieciešama, sastāda plānu aprūpei mājās, kas tiek veikta ģimenes ārsta uzraudzībā.
  • Izraksta paliatīvajā aprūpē lietojamos medikamentus, pielāgo devas, izskaidro to lietošanu, medikamentu mijiedarbes, blaknes, nozīmē nepieciešamās palīgierīces u.c.
  • Sagatavo nepieciešamos dokumentus, izrakstus smagi slimiem un pastāvīgi kopjamiem pacientiem.

Kas jāņem vērā?

  • Uz konsultāciju pie paliatīvās aprūpes speciālista pacientam ir jāņem līdzi izraksti no slimības vēstures un personu apliecinoši dokumenti.
  • Ja pacienta stāvoklis ir smags, uz ambulatoro konsultāciju var ierasties viņa radinieks, līdzi ņemot izrakstus no slimības vēstures un savus personu apliecinošos dokumentus.

Pakalpojums pieejams šādās filiālēs

Pieteikties