Terapija multidisciplinārā komandā bērnu attīstībai: audiologopēds un fizioterapeits

Pieteikties

Apraksts

service-img

Bērnu audiologopēds un bērnu fizioterapeits ''Veselības centrs 4'' filiālē ''Bērnu veselības centrs'' strādā vienotā komandā, piedāvājot multidisciplināru terapiju, tādējādi pēc iespējas maksimālāk sasniedzot vēlamos terapijas mērķus. Abi specālisti izvirza kopīgus mērķus un saskaņo uzdevumus, vadoties pēc izmeklējumu rezultātiem, bērna vecuma, spējām un prasmēm, pēc tam mērķus īstenojot terapijas seansos. Šāda multidisciplināra terapija Latvijā pieejma pirmo reizi.

Kas ir multidisciplināra pieeja?

Tā ir pieeja, kas ietver fiziskās un garīgās veselības veicināšanu un ir vērsta uz funkcionālo spēju maksimizēšanu. Sadarbībā ar pacientu un viņu ģimeni notiek rehabilitācijas iespēju novērtēšana, specifiska, uz pacientu virzīta terapijas plāna izstrādāšana un īstenošana, iesaistot vairākus veselības aprūpes speciālistus. Tās mērķis ir optimizēt terapijas procesu, pielietojot  starptautiskajā medicīniskajā praksē (SMP) atzītas tehnoloģijas.

Kam tas der?

Terapijas programmas ir pielāgotas:

 • bērniem, kuriem ir funkcionāli/kustību traucējumi;
 • pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar stājas traucējumiem;
 • pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar miofunkcionāliem traucējumiem;
 1. Mēles – lūpu muskulatūras disbalanss
 2. Izjaukts elpošanas stereotips
 3. Sejas- žokļu locītavas disfunkcija
 4. Košļāšanas, mīmikas muskulatūras ierobežotība
 5. Rīšanas traucējumi
 6. Nekorekta artikulācija
 • bērniem, kuriem ir ģenētiskas slimības;
 • bērniem, kuriem ir psihiskās attīstības traucējumi vai uzvedības/uzmanības noturības traucējumi;
 • bērniem agrīnās attīstības periodā.

 

Kā tas notiek?

Multiprofesionālo komandu veido divi funkcionālie speciālisti – fizioterapeits un audiologopēds. Uz pirmo vizīti bērns ierodas kopā ar piederīgajiem, un tās laikā tiek uzklausītas sūdzības, ievākta anamnēze, veikta pirmreizēja izmeklēšana. Funkcionālie speciālisti pirmreizējās apskates laikā veic objektīvu pacienta izmeklēšanu. Pēc pirmreizējas konsultācijas speciālisti un bērna piederīgie vienojas par atkārtotu vizīti, kuras laikā tiks veikti papildu izmeklējumi, ja tādi nepieciešami, un speciālisti informēs par plānotās terapijas gaitu. Audiologopēds un fizioterapeits izvirza kopīgus mērķus un saskaņo uzdevumus, vadoties pēc izmeklējumu rezultātiem, bērna vecuma, spējām un prasmēm.

Kāpēc tas ir efektīvi?

 • Vienlaikus tiek pielietotas daudzveidīgas funkcionālo speciālistu zināšanas un prasmes
 • Ātrāka ir lēmumu pieņemšana, kas ir virzīta uz terapijas rezultātiem
 • Kopējās izmaksas pacientam var būt lētākas
 • Funkcionālo speciālistu komandai ir iespējas izvirzīt lielākus funkcionālos mērķus un integrēt tos klienta ikdienas dzīvē, nevis katram strādāt uz atsevišķu uzdevumu veikšanu
 • Pacientiem un ģimenēm  ir vieglāk komunicēt ar saliedētu komandu, nevis ar vairākiem atsevišķiem speciālistiem
 • Pacientam ir mazāka emocionālā/psiholoģiskā spriedze, ja intervence ir sintezēta dažādās disciplīnās

 

 

Multidisciplinārajā komandā darbojas audiologopēde Sabīne Šķēle un fizioterapeite Jana Gutkina 

 

 

Pakalpojums pieejams šādās filiālēs

Pieteikties