Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' ģimenes ārstu praksēs

Projekta identifikācijas Nr.: Nr.9.3.2.0/19/A/056

2019. gada 23. septembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA ''Veselības centrs 4'' par ERAF projekta ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Veselības centrs 4 ģimenes ārsta praksēs'' ieviešanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu SIA ''Veselības centrs 4'' telpās, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA ''Veselības centrs 4'' 14 ģimenes ārstu praksēs.

Projekta ietvaros ģimenes ārstu kvalitatīvai darba nodrošināšanai tiks iegādātas datortehnikas un medicīnas ierīces, kā arī tiks atjaunotas pacientu uzgaidāmās telpas.

Projekta kopējās izmaksas – 115 137.23 euro, kur Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85% apmērā (84 451.75 euro) no ERAF fonda, 9% apmērā (8 941.95 euro) no valsts budžeta, bet SIA ''Veselības centrs 4'' sedz sava projekta izdevumu daļu 6% apmērā – 5 961.30 euro, kā arī projekta neattiecināmos izdevumus.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB