Pamatinformācija

Sniedz konsultācijas ar mērķi palīdzēt individuālu psihoemocionālu problēmu risināšanā:

  • depresīvie stāvokļi;
  • trauksme u.c. neirotiskie traucējumi;
  • attiecību problēmas;
  • adaptācijas traucējumi, attīstības/eksistenciālās krīzes;
  • izdegšanas sindroms;
  • pašvērtējuma problēmas.

Darbā pielieto psihodinamisku, krīzes un atbalsta psihoterapiju. Piedāvā vienreizēju konsultāciju, psihodinamisko izvērtēšanu (4 reizes), ilgstošu psihoterapiju.

Sniedz apdrošināšanas kompāniju apmaksātus un maksas pakalpojumus.

Izglītība un darba pieredze

2021-

SIA ''Veselības centrs 4'' filiālē ''Anti-Aging Institute'' ārsts-rezidents (psihoterapeits)

2019-

SIA ''Veselības centrs Vivendi'' – ārste-stažiere (psihoterapeite), nodarbību vadītāja

2018-

SIA LATVIJAS PSIHOSOMATIKAS, PSIHOTERAPIJAS UN PSIHODINAMISKAS PSIHIATRIJAS CENTRS -- ārste-rezidente (psihoterapeite)

2018-

Latvijas Universitāte, Tālākizglītibas fakultāte, psihoterapijas programma

2012-2019

Rīgas Stradiņa universitāte, ārsta grāds

Papildinformācija

LĀPA veicinātājbiedrs

Filiāles, kurās pieņem pacientus

Pieteikties