Pamatinformācija

Veic ortopēdisko izmeklēšanu un novērtēšanu ar statiskās un dinamiskās podometrijas palīdzību, pielāgo  ortozes pēdu deformāciju korekcijai un spiediena zonu atslodzei, veic stājas un gaitas analīzi, konsultē par tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību. Pieņem pieaugušos un visu vecumu bērnus.

Filiāles, kurās pieņem pacientus

Pieteikties