Pamatinformācija

Bērnu neirologs, Dr.med., profesors.

Sniedz konsultācijas jautājumos par bērnu psihomotorās attīstības un komunikācijas traucējumiem, par valodas attīstības  aiztures izvērtēšanu un korekcijas iespējām. Konsultē par Montesori medicīniskās pedagoģijas sniegtajām iespējām bērna attīstībā.

Sniedz maksas pakalpojumus.

Izglītība un darba pieredze

2017-

LU Medicīnas fakultātes dekāns, LU Medicīnas fakultātes profesors, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais pētnieks

2017

LU Medicīnas fakultātes dekāns, LU Medicīnas fakultātes profesors, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vecākais laborants

2016

LU Medicīnas fakultātes dekāns, LU Medicīnas fakultātes Asociētais profesors

2016-2017

LU Medicīnas fakultātes Asociētais profesors, LU Sociālās Pediatrijas centra direktors

2016

LU Sociālā Pediatrijas centra direktors, LU Medicīnas fakultātes Asociētais profesors

2012-2016

Asociētais profesors LU Medicīnas fakultātē, LU Sociālās Pediatrijas centra direktors

2000-2012

Docents LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, LU Sociālās Pediatrijas centra direktors

1999-

Pasniedzējs LU Medicīnas fakultātē, LU Sociālās Pediatrijas centra direktors

1999-2016

Darbs par centra direktoru LU Medicīnas fakultātes Sociālās Pediatrijas Centrā

1999

Iegūts Medicīnas doktora grāds (Dr. med.)

1995-1996

Studijas Montesori medicīniskajā pedagoģijā Vācijas Attīstības rehabilitācijas akadēmijā, kuru absolvējot iegūta Montesori Medicīniskā pedagoga specialitāte

1992-1995

Studijas Pedagoģijas maģistratūrā Latvijas Universitātē, kuru absolvējot iegūts maģistra grāds Speciālajā pedagoģijā

1988-1990

Studijas klīniskajā ordinatūrā neiroloģijā Latvijas Neiroloģijas un Neiroķirurģijas katedrā, kurās pabeigts pilns apmācības kurss neiroloģijā un iegūta ārsta –neirologa kvalifikācija

1979-1985

Studijas Rīgas Medicīnas Institūtā Ārstniecības fakultātē , kuru absolvē un iegūst Ārsta kvalifikāciju

Papildinformācija

LU Medicīnas fakultātes Domes loceklis.

Veselības zinātņu studiju programmas padomes loceklis.

Latvijas Neirologu asociācijas loceklis.

Starptautiskās attīstības rehabilitācijas asociācijas loceklis.

Doktora disertācija ''Objektīvās audiometrijas metode bērnu dzirdes traucējumu noteikšanā un attīstības rehabilitācijā''.

Filiāles, kurās pieņem pacientus

Pieteikties