Apraksts

Autors: Latvijas Avīze / Veselības centrs 4

Rehabilitilogs jeb fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts veic profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitācijas plāna sastādīšanu/vadīšanu visu vecuma grupu cilvēkiem ar izmaiņām, ko radījušas slimību un traumu sekas.

Pirmās konsultācijas laikā pacients tiek iztaujāts un izmeklēts. Lai rehabilitācija būtu efektīva, liela nozīme ir prasmīgai funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanai, pacienta rehabilitācijas potenciālam, kā arī ārsta un pacienta savstarpējai sadarbībai.

Izmeklēšanas laikā liela uzmanība tiek pievērsta pacienta ķermeņa uzbūvei, stājai, gaitai, muskuloskeletālai sistēmai kopumā, kā arī atkarībā no sūdzībām un slimības – citām orgānu sistēmām. Detalizēta izmeklēšana ar kustību apjoma un muskulatūras spēka un tonusa noteikšanu tiek veikta atbilstīgi saslimšanai.

Lai vizīte būtu pilnvērtīgāka, svarīgi tai sagatavoties. Tas nozīmē, ka pacientam pašam iepriekš vajadzētu formulēt sūdzības un pārdomāt slimības gaitu, lai ārstu vispusīgi informētu par savu veselības problēmu. Jāņem līdzi veiktie izmeklējumi un ārstu konsultantu slēdzieni. Tāpat būtiski sniegt pilnīgu informāciju par jau veikto ārstēšanu un lietotajiem medikamentiem.

Tiekoties ar ārstu, svarīgi, lai pacients aktīvi izsaka savu viedokli un pastāsta par konsultācijas mērķi. Atšķirīgi rehabilitācijas mērķi mēdz būt mazkustīga dzīvesveida piekritējam vai sportiskam un aktīvam pacientam. Lai rehabilitācija būtu efektīva, mērķiem jāatbilst t.s. SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time-bound) principam, tas nozīmē, ka tam jābūt konkrētam, izmērāmam, sasniedzamam un reālam, ar konkrētu termiņu un laikā ierobežotam.

Pēc anamnēzes ievākšanas, pacienta izmeklēšanas un iepazīšanās ar iepriekš veiktajiem izmeklējumiem un ārstēšanu ārsts precizē pacienta funkcionālos traucējumus un izvērtē medicīniskās rehabilitācijas nepieciešamību, veidu un iespējas.

Vizītes noslēgumā tiek sastādīts rehabilitācijas plāns, ko saskaņo ar pacientu, jo tam jāatbilst viņa vajadzībām un reālajām iespējām.

Taču ne visas ārsta konsultācijas noslēdzas ar nosūtīšanu pie funkcionālā speciālista. Palīdzību iespējams sniegt arī konsultācijas veidā, pastāstot, kādi izmeklējumi veicami, kā maināms dzīvesveids un kādas var būt pacienta aktivitātes, kā arī ordinējot medikamentus.

Pieejami gan Nacionālā veselības dienesta (NVD), gan apdrošināšanas kompāniju apmaksāti, gan maksas pakalpojumi.

Pieteikties