Rehabilitologs (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts)

Pieteikties

Apraksts

Rehabilitologs jeb fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts veic profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitācijas plāna sastādīšanu/vadīšanu visu vecuma grupu cilvēkiem, kuriem ir slimību un traumu radītas sekas un veselības traucējumi.


Lai rehabilitācija būtu efektīva, liela nozīme ir prasmīgai funkcionālo ierobežojumu novērtēšanai, pacienta rehabilitācijas potenciālam, kā arī ārsta un pacienta savstarpējai sadarbībai.

Izmeklēšanas laikā rehabilitologs izvērtē:

  • pacienta ķermeņa uzbūvi;
  • stāju un gaitu;
  • muskuloskeletālo sistēmu kopumā;
  • atkarībā no sūdzībām un slimības – citas orgānu sistēmas.

Apmeklējot rehabilitācijas ārstu, aicinām ņemt līdzi iepriekš veiktos izmeklējumus un ārstu konsultantu slēdzienus. Tāpat būtiski sniegt pilnīgu informāciju par jau veikto ārstēšanu un lietotajiem medikamentiem.

Detalizēta izmeklēšana ar kustību apjoma un muskulatūras spēka un tonusa noteikšanu tiek veikta atbilstīgi saslimšanai. Pēc anamnēzes ievākšanas, pacienta izmeklēšanas un iepazīšanās ar iepriekš veiktajiem izmeklējumiem un ārstēšanu ārsts precizē pacienta funkcionālos traucējumus un izvērtē medicīniskās rehabilitācijas nepieciešamību, veidu un iespējas.

Rehabilitologs sastāda pacienta vajadzībām un reālajām iespējām piemērotu rehabilitācijas plānu, uzrauga un vada tā īstenošanu, kā arī iesaka dzīvesveida izmaiņas, piemērotākās aktivitātes, kā arī nozīmē medikamentus, ja tādi nepieciešami.

Pieejami gan Nacionālā veselības dienesta (NVD), gan apdrošināšanas kompāniju apmaksāti, gan maksas pakalpojumi.

Pieteikties