Veselības centrs 4
Vakances
VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSA PERIOPERATĪVAJĀ APRŪPĒ ''Veselības centra 4'' meitas uzņēmums SIA DINASTIJA, kas nodarbojas ar profesionālu medicīnas un skaistumkopšanas preču tirdzniecību, PIEDĀVĀ DARBU - Interneta veikala pārdošanas speciālistam. SIA ''Veselības centrs 4'' aicina darbā TEHNISKO ORTOPĒDU medicīnas centrā ''Spice'' Imunologs filiālē ''Anti-Aging Institute'' Psihoterapeits ''Anti-Aging Institute'' Preventīvās medicīnas speciālists/e ''Anti-Aging Institute'' Psihiatrs ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Diplomātiskā servisa medicīnas centrs'' Endokrinologs ''Diplomātiskā servisa medicīnas centrs'' Manuālais terapeits ar pieredzi sporta masāžā ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Diplomātiskā servisa medicīnas centrs'' Otorinolaringologs ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Diplomātiskā servisa medicīnas centrs'' SIA ''Veselības centrs 4'' filiāles ''Dermatoloģijas klīnika'' kolektīvs aicina komandai pievienoties VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSU vai ĀRSTA PALĪGU. Dermatologs ''Dermatoloģijas klīnika'' Dermatologs ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Privātklīnika ''Ģimenes veselība'''' Kardiologs ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Privātklīnika ''Ģimenes veselība'''' Kosmētiķis SIA ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Privātklīnika ''Ģimenes veselība'''' Algologs ''Baltijas Vēnu klīnika'' Neirologs Mārupē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsts Radiologa asistents Zobārsta asistents/zobārstniecības māsa Vispārējās aprūpes māsa/ārsta palīgs Oftalmologa vakance ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Pārventas poliklīnika'' Vispārējās aprūpes māsa ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmumā ''Pārventas poliklīnika''
Informācija par pakalpojumu atteikšanu Klientu apmierinātības aptauja Medicīniskās dokumentācijas pieprasīšanas kārtība SIA ''Veselības centrs 4'' abonementu (AB) un dāvanu karšu (DK) lietošanas nosacījumi Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes ISIC/ITIC kartes īpašniekiem Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki? Biežāk uzdotie jautājumi

Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma

Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

Pamatojoties uz MK noteikumiem  Nr. 642 ''Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 ''Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība'' punktiem 8.7. un 9.1 SIA ''Veselības centrs 4'' ir izstrādāta un ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.

SIA ''Veselības centrs 4'' ētikas principi

Ētiskums ir neatņemama darbinieka profesionālās kompetences sastāvdaļa.

Ētiskās vērtības norāda uz to, kādam ir jābūt cilvēkam, tās formulē
ideālu, pēc kā tiekties. Ētiskās vērtības veido sabiedrības uzskatus par
to, kas ir labi un pareizi.

Ētikas principi ir uz ētiskām vērtībām balstīti cilvēka rīcības standarti,
uzskati par to, kā pareizi rīkoties vai atturēties no nevēlamas rīcības.

Ētiskā vērtība

Ētikas princips

Ētikas normu piemēri

Godīgums

Nemelot, būt godīgam

Komunikācijā ar klientu, sadarbības partneri vai kolēģi darbinieks sniedz patiesu un pārbaudītu informāciju. Nav pieļaujama sava amata, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savu labumu gūšanai.

Taisnīgums

Būt taisnīgam

 

Pieņemot lēmumus, dodot uzdevumus, veicot iepirkumus, slēdzot līgumus un pildot citus darba pienākumus, darbiniekam
jāievēro vienlīdzības princips, neizrādot labvēlību un nesniedzot
nepamatotas privilēģijas kādai no personām vai sabiedrības sociālās piederības grupas indivīdiem.

Atbildība

Rīkoties atbildīgi

 

Darbinieks  savus pienākumus veic atbildīgi, paredzot savas darbības tālākas sekas, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu.

Cieņa

Izturēties ar cieņu

 

Savstarpējā saskarsmē darbiniekam ir jābūt pieklājīgam un iecietīgam. Ikdienas darbā ievērot ievērot cieņu un toleranci, būt atsaucīgam un izpalīdzīgam.

Neietekmējamība

Saglabāt neatkarību,

nepakļauties ietekmei

 

Darbinieks veic savus darba pienākumus patstāvīgi un neatkarīgi, norobežojoties no personīgajām interesēm un norobežojas no ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm vai materiāla labuma gūšanas, t.sk. dāvanas*).

Lēmumu pieņemšanai jābūt balstītai uz patiesu un pārbaudītu informāciju.

Uzcītība un atbildīgums

Būt uzcītīgam un rīkoties atbildīgi

 

Darbinieks veic savus darba pienākumus ar visaugstāko atbildības sajūtu, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Darbiniekam regulāri jāpapildina savas profesionālās zināšanas, jāizrāda pašiniciatīva un jāstrādā pie sava darba pilnveidošanas.

Konfidencialitāte un informācijas aizsardzība

Ievērot konfidencialitāti un neizpaust informāciju

 

Darbinieks neizpauž informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, un šāda informācija nedrīkst tikt  prettiesiski izpausta vai izmantota mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.


*DĀVANA ir jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tai skaitā
pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no
pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru
rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir darbinieks. Par DĀVANĀM ir uzskatāmas ne tikai priekšmetiskas vai materiālas
vērtības, piemēram, preces vai nauda, bet arī dažāda veida darījumi, kuros
darbinieks gūst kādu labumu vai priekšrocības. (Par dāvanu netiek uzskatīti, piemēram, ziedi, saldumi, grāmata u.c. līdz materiālai vērtībai 25,00 EUR)

Iespējamo koruptīvo darbību, interešu konflikta vai augstākminēto ētikas pamatprincipu pārkāpumu vai aizdomu gadījumā lūdzam ziņot, nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pastu: [email protected]  vai pa pastu uz adresi: SIA ''Veselības centrs 4'', Brīvības gatve 410, Rīga, LV-1024