Veselības centrs 4 Privātuma politika Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes ISIC/ITIC kartes īpašniekiem Biežāk uzdotie jautājumi Klientu apmierinātības aptauja Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki?

Ģimenes ārstu prakšu attīstība Veselības centrā 4, Rīgā, Kr. Barona ielā 117

Veselības centrs 4 ar ERAF atbalstu renovējis telpas ģimenes ārstu praksēm K. Barona ielā 117, Rīgā.

Ieguldijums Tava nakotne

2011. gada 01. decembrī SIA ''Veselības centrs 4'' (VC4) noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par divu Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu.

Līguma Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/195 ''Ģimenes ārstu prakšu attīstība Veselības centrā 4, Rīgā, Kr .Barona ielā 117'' ietvaros tika renovēti ģimenes ārstu kabineti un palīgtelpas un materiāltehniski pilnveidotas 12 ģimenes ārstu prakses K. Barona ielā 117, Rīgā.

Līguma kopējā summa ir EUR 64 429.37, no kura ES fondu līdzfinansējums ir EUR 52 554.73.

Projekta gaitā tika veikta telpu vienkāršotā renovāciju. Tika nomainīti esošie logi uz jauniem PVC logiem, kā arī pielāgotas telpas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām - tiks paplašinātas durvju ailes, nomainītas durvis, renovētas grīdas, izbūvēti iekārtie griesti, izlīdzinātas un nokrāsotas sienas, atjaunota santehnika, ūdens un kanalizācijas tīkls. Lai nodrošinātu pacientu un personāla vajadzības, tiks renovētas un pielāgotas pacientu reģistrācijas telpas, uzgaidāmās telpas un labierīcības, kā arī modernizēta gaisa ventilēšanas sistēma. Tāpat projekta ietvaros tiks iegādāta jauna datortehnika un mēbeles.

Projekta mērķis ir uzlabot un tālāk attīstīt ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamību Rīgas pašvaldības teritorijā, nodrošinot VC4 sniegto ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras un pakalpojumu materiāltehniskā aprīkojuma atbilstību mūsdienu prasībām un regulējošiem dokumentiem.