Veselības centrs 4 Privātuma politika Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes ISIC/ITIC kartes īpašniekiem Biežāk uzdotie jautājumi Klientu apmierinātības aptauja Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki?

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' ģimenes ārstu praksēs

Projekta identifikācijas Nr.: Nr.9.3.2.0/19/A/056

2019.gada 23. septembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA ''Veselības centrs 4'' par ERAF projekta ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Veselības centrs 4 ģimenes ārsta praksēs'' ieviešanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu SIA ''Veselības centrs 4'' telpās, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA ''Veselības centrs 4'' 12 ģimenes ārstu praksēs.

Projekta ietvaros ģimenes ārstu kvalitatīvai darba nodrošināšanai tika iegādātas medicīnas ierīces, datortehnika un mēbeles, kā arī tika atjaunotas pacientu uzgaidāmās telpas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 83 138.02, kur Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85% apmērā no ERAF fonda, t.i. EUR 70 667.32,  9% apmērā -  no  valsts budžeta jeb EUR 7 482.42, bet SIA ''Veselības centrs 4'' sedz sava projekta izdevumu daļu  6% apmērā jeb EUR 4 988.28, kā  arī projekta neattiecināmos izdevumus.

Projekts noslēgts 2021. gada 30. jūlijā.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB