Veselības centrs 4 Informācija par pakalpojumu atteikšanu Klientu apmierinātības aptauja Medicīniskās dokumentācijas pieprasīšanas kārtība SIA ''Veselības centrs 4'' abonementu (AB) un dāvanu karšu (DK) lietošanas nosacījumi Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes ISIC/ITIC kartes īpašniekiem Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki? Biežāk uzdotie jautājumi
Projekti
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' 5 ģimenes ārstu praksēs Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' 9 ģimenes ārstu praksēs Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' 9 ģimenes ārstu praksēs Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' 5 ģimenes ārstu praksēs ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Kronoss'' ģimenes ārstu praksēs'' Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' 9 ģimenes ārstu praksēs Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' 5 ģimenes ārstu praksēs Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lienes Lejiņas ģimen Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ''Pārventas poliklīnikā'' Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Veselības centrs 4'' ģimenes ārstu praksēs Ģimenes ārstu prakšu attīstība Veselības centrā 4, Rīgā, Kr. Barona ielā 117 Ģimenes ārstu prakšu attīstība Veselības centrā 4, Rīgā, Grebenščikova ielā 1 ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ''Pārventas poliklīnikā''

Klienta kartes noteikumi

Klienta kartes noteikumi un lojalitātes programma:

 1. Par lojalitātes programmas dalībnieku var kļūt un Klienta karti saņemt jebkura fiziska persona, kura ir aizpildījusi anketu un piekritusi šiem noteikumiem.
 2. Iepazīties ar Noteikumiem, saņemt un aizpildīt Anketu var jebkurā VC4 filiālē. Klientam (tā pārstāvim) Anketā jāaizpilda obligātie lauki, kā arī jānorāda Anketas aizpildīšanas datums un jāparakstās.

Klienta (tā pārstāvja) paraksts uz Anketas apliecina, ka:

 1. Klients (tā pārstāvis) ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem; Klients (tā pārstāvis) ir devis piekrišanu, ar kuru tas atļauj apstrādāt personas datus Noteikumos un Anketā norādītajā apjomā un kārtībā ar mērķi saņemt VC4 Klientu Lojalitātes programmas priekšrocības un labumus.
 2. Starp VC4 un Klientu (tā pārstāvi) ir noslēgts līgums, kura saturu un apjomu nosaka aizpildītā Anketa un šie Noteikumi
 3. Klients (tā pārstāvis) piekrīt VC4 komerciālo paziņojumu saņemšanai par VC4 piedāvātajiem pakalpojumiem, veselības veicināšanas pasākumiem un reklāmas akcijām uz Anketā norādīto elektronisko pastu un/vai tālruni. Klientam ir tiesības atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.
 1. Iesniedzot aizpildīto Anketu, Klients (tā pārstāvis) uzrāda VC4 darbiniekam Klienta (tā pārstāvja) personu apliecinošu dokumentu, lai darbinieks varētu identificēt Klientu (tā pārstāvi).
 2. Ar Lojalitātes programmas Priekšrocībām persona var iepazīties vc4.lv
 3. Priekšrocības nedarbojas, sedzot pacienta iemaksu valsts (NVD) apmaksātiem pakalpojumiem, sedzot pacienta līdzmaksājumu veselības apdrošināšanas polišu gadījumā. Priekšrocības nesummējas ar citām atlaižu programmām, izņemot atsevišķus, VC4 informatīvajos kanālos izziņotus, gadījumus.

Informācija par klienta karti:

 1. Maksa par klienta karti – saskaņā ar apstiprinātu VC4 cenrādi.
 2. Klienta kartei nav noteikts derīguma termiņš.
 3. Klienta karte ir paredzēta izmantošanai tikai VC4 filiālēs vai pie VC4 sadarbības partneriem. Klienta karte nav maksājumu karte vai kredītkarte. Saņemot pakalpojumu, VC4 darbiniekiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu klientu kartes uzrādītājam.
 4. Atlaides nepiemērojās, uzrādot citas personas klienta karti
 5. Bojāta klienta karte (saskrāpēta, salauzta u.tml.) nav derīga.
 6. VC4 neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ja klienta karte tiek nozagta, bojāta vai atzīta par nederīgu.
 7. Klienta kartes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā ir iespējams saņemt jaunu karti, vēlreiz aizpildot Anketu. Atjaunotās klienta kartes cena saskaņā ar apstiprinātu VC4 cenrādi.