Veselības centrs 4 Privātuma politika Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes ISIC/ITIC kartes īpašniekiem Biežāk uzdotie jautājumi Klientu apmierinātības aptauja Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki?

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lienes Lejiņas ģimenes ārsta praksē

Projekta identifikācijas Nr.: Nr.9.3.2.0/20/A/022

2020. gada 22. decembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA ''Veselības centrs 4'' par ERAF projekta ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lienes Lejiņas ģimenes ārsta praksē'' ieviešanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu SIA ''Veselības centrs 4'' telpās, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, uzlabojot tehnisko nodrošinājumu Lienes Lejiņas ģimenes ārstu praksē.

Projekta ietvaros ģimenes ārsta kvalitatīvai darba nodrošināšanai tika iegādātas medicīnas ierīces un  datortehnika.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 7986.09, kur Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85% apmērā no ERAF fonda jeb EUR 6 788.17, 9% tiek segti ar valsts atbalstu, t.i. EUR 718.74, bet SIA ''Veselības centrs 4'' sedz sava projekta izdevumu daļu  6% apmērā jeb EUR 479.16.

Projekts noslēdzies 2021. gada 30. jūnijā.

 a8e9fbb75074685ef76eee78ecc1bf5a ResizedImageWzYwMCwxMjRd