Veselības centrs 4 Informācija par pakalpojumu atteikšanu Klientu apmierinātības aptauja Medicīniskās dokumentācijas pieprasīšanas kārtība SIA ''Veselības centrs 4'' abonementu (AB) un dāvanu karšu (DK) lietošanas nosacījumi Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes ISIC/ITIC kartes īpašniekiem Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki? Biežāk uzdotie jautājumi

''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ''Pārventas poliklīnikā''

SIA ''Veselības centrs 4'' grupas uzņēmuma SIA ''Kronoss'' Pārventas poliklīnika ir uzsākusi īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ''Pārventas poliklīnikā''''.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību - īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūras un tehnisko nodrošinājumu ''Pārventas poliklīnikas'' ģimenes ārstu praksēs.

Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus primārās veselības aprūpes infrastruktūras tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai visās ģimenes ārstu praksēs, tādā veidā nodrošinot pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgotu infrastruktūru.

Projekta identifikācijas Nr.9.3.2.0/19/a/085

a8e9fbb75074685ef76eee78ecc1bf5a ResizedImageWzYwMCwxMjRd