Veselības centrs 4 Informācija par pakalpojumu atteikšanu Klientu apmierinātības aptauja Medicīniskās dokumentācijas pieprasīšanas kārtība SIA ''Veselības centrs 4'' abonementu (AB) un dāvanu karšu (DK) lietošanas nosacījumi Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ''Veselības centrs 4'' dāvanu kartes ISIC/ITIC kartes īpašniekiem Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki? Biežāk uzdotie jautājumi

''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Kronoss'' ģimenes ārstu praksēs''

c6b61db205ec79c0a4c6dd71469f2727 v2 

Sia ''Kronoss'' īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) projektu Nr.9.3.2.0/21/A/035 ''Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ''Kronoss'' ģimenes ārstu praksēs'', ietvaros ir iegādājusies medicīniskās kušetes (regulējamas), portatīvu spirogrāfu ar rezultātu analīzi, elektrokardiogrāfu ar EKG analizatoru, sterilizatoru, dermatoskopu, hemoglobinometru un iekārtu ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu Sia ''Kronoss'' ģimenes ārstu praksēs.