Jūrnieku arodapskates

Apraksts

Veselības pārbaudes starptautiski atzītu sertifikātu (ILO/WHO/D.2/1997 Geneva) iegūšanai pēc Pasaules veselības organizācijas jūrnieku medicīnas standartiem.

Pārbaudes jūrniekiem jāveic vienreiz divos gados. Pēc 50 gadu vecumu – katru gadu. Arī pavāriem un stjuartēm – katru gadu.

Tās ir vispusīgas veselības pārbaudes, ieskaitot, redzes (t.sk. krāsu), dzirdes, sirds asinsvadu, EKG, pilnas asins ainas un bioķīmiskās analīzes, narkotesti u.c.

Sertifikāti: Latvijas, Norvēģijas, Libērija, Panamas, Maršalu salas, Dānijas, Beļģijas, Itālijas, Kipras, Antigua, Barbudas sert, Stolt – Nielsen u.c.

Uz jūrnieku komisiju jāierodas no plkst. 08.00 līdz 9.30, līdzi ņemot pēdējo medicīnas sertifikātu.