Pamatinformācija

Veic psihoemocionālo izpēti un novērtēšanu bērniem no divu gadu vecuma. Realizē mākslas terapijas procesu, izmantojot vizuāli plastiskās mākslas formu. Palīdz klientiem pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas.

Vizuāli plastiskā mākslas terapija tiek izmantota rehabilitācijas un ārstēšanas nolūkos bērniem un jauniešiem ar:

  • smagiem un vidēji smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem;
  • autiskā spektra traucējumiem;
  • uzmanības deficīta sindromu;
  • smagām emocionālām traumām;
  • uzvedības traucējumiem;
  • posttraumatiskā stresa sindromu.


Pieņem pacientus no 2 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam.

Sniedz apdrošināšanas kompāniju apmaksātus un maksas pakalpojumus.

Izglītība un darba pieredze

2024 -

Mākslas terapeits ''Veselības centrs 4'' filiālē ''Bērnu veselības centrs''

2023 -

Mākslas terapeits Valsts sociālās aprūpes centrā ''Rīga'' un Rīgas Starptautiskajā skolā

2021-2022

Mākslas terapeits privātpraksē Londonā

2020-2021

Mākslas terapeits Bermundas skolā bērniem ar sociālām un emocionālām garīgās veselības vajadzībām (Beormund SEMH needs primary school) Londonā

2019-2020

Mākslas terapeits Luišamas izglītības iestāžu atbalsta centrā (Lewisham outreach centre) Londonā

2021

Absolvējusi Goldsmitas universitāti Londonā (Goldsmiths, University of London)

Papildinformācija

Lielbritānijas mākslas terapeitu asociācijas biedre

Filiāles, kurās pieņem pacientus

Pieteikties