Pamatinformācija

Sniedz konsultācijas par artēriju un vēnu slimībām. Specializējusies mazinvazivajās (endovaskulārās) operācijās, veic asinsvadu kateterizācijas, rekanalizācijas, trombektomijas, asinsvadu angioplastijas un stentu implantācijas, veic asinsvadu veidojumu un asinsvadu embolizācijas, veic klasiskas atvērtas artēriju un vēnu operācijas.

Sniedz gan Nacionālā veselības dienesta (NVD), gan apdrošināšanas kompāniju apmaksātus, gan maksas pakalpojumus.

Konsultē pacientus arī telemedicīnas vietnē ''DoctorOnline''.

! Konsultē arī izbraukumos Latvijas pilsētās un reģionos.

Izglītība un darba pieredze

2014

Aizstāvējusi promocijas darbu un ieguvusi medicīnās ziņātņu doktora grādu ķirurģijā

2013-

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta Specializētās medicīnas centra asinsvadu ķirurģe

2012-

Strādā Latvijas Universitātes Ķirurģijas katedrā, 2015.gadā ievēlēta par docenti

2004-2014

Studijas doktorantūrā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

2004-

Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīcas asinsvadu ķirurģijas nodaļa (kopš 2009. gada - arī Invazīvās radioloģijas nodaļa)

2004-2010

Rezidentūra asinsvadu ķirurģijā Rīgas Stradiņa Universitātē

1998-2004

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, ieguvusi ārsta grādu, absolvējusi ar rektora atzinības rakstu

Stažējusies un apguvusi endovaskulāras ārstēšanas tehnikas un klasisko atvērto asinsvadu ķirurģiju prestižās klīnikās Vācijā, Spānijā, Itālijā un Portugālē

Papildinformācija

Latvijas Asinsvadu ķirurģijas biedrības biedre.

Latvijas Invazīvās radioloģijas asociācijas biedre.

Eiropas Asinsvadu ķirurģijas biedrības biedre.

Eiropas Kardiovaskulārās un invazīvās radioloģijas biedrības biedre.

Nokārtojusi eksāmenu asinsvadu ķirurģijā (gan endovaskulārā, gan atvērtā asinsvadu ķirurģijā) Eiropas Asinsvadu ķirurģijas padomē (European Board Of Vascular Surgery). 

Daudzu starptautisku un lokālu publikāciju autore un līdzautore.

Pieteikties