Mākslas terapija (vizuāli plastiskās mākslas terapija)

Pieteikties

Apraksts

Mākslas terapija (vizuāli plastiskās mākslas terapija) ir psihoterapijas virziens, kurā vizuāli plastiskās mākslas materiāli tiek izmantoti pašizpausmes un komunikācijas veicināšanai. Tā ir metode ar integrētu psihoterapiju un radošajām izpausmēm garīgās, emocionālās, sociālās un fiziskās veselības veicināšanai.

Vizuāli plastiskās mākslas terapija ir piemērota bērniem jau no agrīna vecuma un palīdz cīnīties ar depresiju, trauksmi, stresu, kā arī ceļ pašvērtējumu, palīdz emociju regulācijā, veicina bērnu attīstību.

Mākslas terapija

Vizuāli plastiskās mākslas terapija tiek izmantota rehabilitācijas un ārstēšanas nolūkos bērniem un jauniešiem ar:

 • smagiem un vidēji smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem;
 • autiskā spektra traucējumiem;
 • uzmanības deficīta sindromu;
 • smagām emocionālām traumām;
 • uzvedības traucējumiem;
 • posttraumatiskā stresa sindromu


Radošais process, darbošanās ar vizuāli plastiskajiem materiāliem iesaista visu ķermeni, visas maņas un sajūtas. Tas var veicināt atveseļošanās procesu, jo īpaši gadījumos, kad dziļi pārdzīvojumi vai citi iemesli liedz vārdos pateikt, kā cilvēks jūtas – bieži vizuālā izpausme pasaka vairāk nekā valoda. Spējot savas emocijas un jūtas izpaust vizuāli plastiskā veidā, cilvēks var izjust, ka tomēr spēj izpaust un ietekmēt notikumus savā dzīvē.

Lai piedalītos mākslas terapijas procesos, pacientam nav nepieciešams mākslinieciskais talants vai apgūtas prasmes.

Kādus materiālus izmanto vizuāli plastiskās mākslas terapijā?

Vizuāli plastiskās mākslas terapijas norises laikā tiek izmantoti dažādi materiāli, piemēram, krāsainie zīmuļi, krītiņi, eļļas pasteļi, guaša un akvareļa krāsas, plastilīns, māls un citi. Tiek zīmēts, veidots, kā arī izmantota kolāžas tehnika. Klienti tiek aicināti brīvi izpausties ar pieejamajiem materiāliem.

Vizuāli plastiskās mākslas terapijas sesijas norise

Mākslas terapijas sesija ilgst 50 minūtes. Sesijas laikā klients tiek mudināts izmantot pieejamos materiālus, lai kopā ar mākslas terapeitu caur tiem izpaustu un izzinātu savas sajūtas un pārdzīvojumus. Mākslas terapeits palīdz radošos procesus sasaistīt ar klienta sajūtām, un līdz ar to klientam sevi iepazīt dziļāk. Sesijas ir uz personu centrētas un psihodinamiskas.

VIDEO >>


Ieguvumi, ko sniedz vizuāli plastiskās mākslas terapija

Mākslas terapija palīdz:

 • mazināt stresu;
 • mazināt trauksmi;
 • labāk regulēt emocijas;
 • celt pašapziņu;
 • tikt pāri smagiem pārdzīvojumiem;
 • veidot komunikācijas spējas bērniem ar autismu;
 • mazināt fiziskas sāpes dažādu slimību gadījumos u.c.


Pieejamas individuālas mākslas terapijas sesijas pacientiem no divu gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam latviešu un angļu valodā.

Pieejami apdrošināšanas kompāniju apmaksāti un maksas pakalpojumi.


''Veselības centrs 4'' filiālē ''Bērnu veselības centrs'' vizuāli plastiskās mākslas terapijas sesijas veic mākslas terapeite Ingrīda Zvēra, kura vizuāli plastiskās mākslas terapiju apguvusi Goldsmitas universitātē Londonā (Goldsmiths, University of London, pirmā universitāte Eiropā, kas sagatavo mākslas terapeitus).

Ingrīda Zvēra ir Lielbritānijas vizuāli plastiskās mākslas terapeitu asociācijas (British Association of Art therapists – BAAT) biedre.

Interviju ar mākslas terapeiti Ingrīdu Zvēru lasiet šeit >>

Pakalpojums pieejams šādās filiālēs

Pieteikties